hwawong1
Cờ nhanh: 1628 W1341D42L1287
Cờ chậm: 2098 W207D17L131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hoangkimhuy (2015) hwawong1 (2103) 46S
2 lose eddiezou (2127) hwawong1 (2135) 43S
3 lose nguyenpmutt (2073) hwawong1 (2173) 35S
4 lose hwawong1 (2198) chemgio (2297) 60S
5 win Gago (2181) hwawong1 (2166) 58S
6 lose hwawong1 (2209) Vankythe1 (2007) 37S
7 win hwawong1 (2180) Lam17 (2145) 30S
8 win hwawong1 (2145) Gago (2198) 81S
9 win hwawong1 (2121) cophonui (1994) 39S
10 lose taurus9999 (1935) hwawong1 (2166) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hwawong1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames