huyvan56
Cờ nhanh: 1385 W850D25L1043
Cờ chậm: 1468 W381D38L447)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ngbaotram (1373) huyvan56 (1369) 34F
2 win huyvan56 (1352) ngbaotram (1390) 51F
3 lose hoa888 (1498) huyvan56 (1363) 29F
4 lose huyvan56 (1376) TuanTran5 (1443) 57F
5 lose huyvan56 (1391) vuive (1405) 44F
6 lose thienluke (1607) huyvan56 (1411) 22F
7 lose huyvan56 (1434) thienluke (1584) 12F
8 lose thienluke (1559) huyvan56 (1459) 23F
9 lose nsp (1465) huyvan56 (1475) 48F
10 win huyvan56 (1459) nsp (1481) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huyvan56, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames