huynhhuuhung
Cờ nhanh: 1679 W20D0L10
Cờ chậm: 2113 W951D81L717)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose huynhhuuhung (2153) hanoiteam (2014) 30S
2 win na1028nam (2129) huynhhuuhung (2138) 46S
3 lose huynhhuuhung (2151) dungphamtir (2221) 40S
4 win sangvi (1997) huynhhuuhung (2140) 53S
5 win jtam19 (1770) huynhhuuhung (2128) 42S
6 win huynhhuuhung (2114) jtam19 (1784) 55S
7 win jtam19 (1799) huynhhuuhung (2099) 30S
8 lose keven50 (2072) huynhhuuhung (2116) 23S
9 win huynhhuuhung (2097) haubui (2199) 68S
10 win haubui (2219) huynhhuuhung (2077) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huynhhuuhung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames