huylink
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2132 W6904D1497L6516)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huylink (2115) MinhTrang (2149) 41S
2 win huylink (2101) truechess (2050) 30S
3 lose chessking38 (2085) huylink (2118) 49S
4 lose phuchu (2108) huylink (2134) 16S
5 win huylink (2117) U1956 (2164) 37S
6 win songtutay (2005) huylink (2105) 14S
7 win huylink (2092) songtutay (2018) 36S
8 lose Vanduc (2072) huylink (2109) 34S
9 win huylink (2093) na1028nam (2095) 40S
10 win na1028nam (2112) huylink (2076) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huylink, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames