huyhnguyen
Cờ nhanh: 1730 W4770D415L4285
Cờ chậm: 1485 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mary234 (1786) huyhnguyen (1744) 40F
2 lose bamuoi (1757) huyhnguyen (1760) 49F
3 lose huyhnguyen (1775) sauhoa (1789) 60F
4 lose sauhoa (1773) huyhnguyen (1791) 27F
5 lose sondang02127 (1777) huyhnguyen (1807) 16F
6 lose huyhnguyen (1825) hung (1748) 44F
7 win hung (1762) huyhnguyen (1811) 41F
8 win kcctj (1800) huyhnguyen (1795) 30F
9 lose kcctj (1784) huyhnguyen (1811) 18F
10 win mnguyen (1710) huyhnguyen (1798) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huyhnguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames