huyen_bi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1935 W228D14L174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose huyen_bi (1951) chungw (1922) 33S
2 win chungw (1938) huyen_bi (1935) 26S
3 win huyen_bi (1926) Hoc_choigame (1704) 58S
4 lose huyen_bi (1947) conuong555 (1770) 31S
5 lose conuong555 (1748) huyen_bi (1969) 34S
6 lose Covitbau2018 (1942) huyen_bi (1986) 19S
7 lose Ng_Duc_Thanh (1849) huyen_bi (2006) 29S
8 lose huyen_bi (2027) Ng_Duc_Thanh (1828) 55S
9 win kkam2014 (1827) huyen_bi (2017) 76S
10 win huyen_bi (2001) Khactt (2033) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huyen_bi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames