huyen_bi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2011 W582D41L488)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huyen_bi (1991) Kgjxdynf (2149) 43S
2 lose Kgjxdynf (2138) huyen_bi (2002) 48S
3 win huyen_bi (1986) Linh_angle (2010) 1S
4 win Linh_angle (2027) huyen_bi (1969) 56S
5 lose zionleung (1959) huyen_bi (1985) 51S
6 win boplano (1979) huyen_bi (1969) 20S
7 lose DiuDiu (1925) huyen_bi (1986) 48S
8 lose huyen_bi (2004) DiuDiu (1907) 97S
9 lose TranHai48 (2030) huyen_bi (2019) 41S
10 lose huyen_bi (2032) chessr1 (2118) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huyen_bi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames