huuviet72
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1538 W423D39L479)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lLangtusay (1625) huuviet72 (1519) 29S
2 win lLangtusay (1645) huuviet72 (1499) 41S
3 win huuviet72 (1479) kydu (1627) 46S
4 lose huuviet72 (1495) LSEng (1480) 33S
5 lose justzich (1532) huuviet72 (1510) 24S
6 win huuviet72 (1493) justzich (1549) 31S
7 lose huuviet72 (1506) caivon (1595) 40S
8 lose caivon (1581) huuviet72 (1520) 38S
9 lose huuviet72 (1531) dongctbg2 (1666) 39S
10 lose Solar_PA (1600) huuviet72 (1560) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huuviet72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames