huong_giang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2297 W1570D481L1340)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tamvy (2051) huong_giang (2279) 54S
2 win huong_giang (2261) trumcotuong7 (2020) 37S
3 win gn30013 (2036) huong_giang (2241) 45S
4 lose si9tuong (2144) huong_giang (2260) 44S
5 lose ple (2347) huong_giang (2273) 1S
6 lose ple (2333) huong_giang (2287) 1S
7 lose huong_giang (2311) CBDR (1999) 1S
8 win huong_giang (2281) tap103 (2259) 35S
9 win huong_giang (2256) nguyenpmutt (2146) 49S
10 win tri54auco (2289) huong_giang (2220) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huong_giang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames