hungraussti
Cờ nhanh: 1822 W42D2L25
Cờ chậm: 1972 W5021D1048L4117)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hungraussti (1985) phanduythanh (2070) 46S
2 lose hungraussti (1999) phanduythanh (2056) 29S
3 win hungraussti (1983) Notarock (1996) 86S
4 win Tranbichvan (1956) hungraussti (1968) 50S
5 lose Tranbichvan (1939) hungraussti (1985) 32S
6 lose Phuclamvip (1889) hungraussti (2004) 78S
7 win Phuclamvip (1902) hungraussti (1991) 31S
8 win tomcongtu (1792) hungraussti (1981) 42S
9 lose ngochung99 (2038) hungraussti (1995) 30S
10 lose hungraussti (2010) ngochung99 (2023) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungraussti, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames