hungchess
Cờ nhanh: 2703 W117D38L31
Cờ chậm: 2731 W432D972L312)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Meteor (2499) hungchess (2745) 11S
2 win TuaTangCui (2645) hungchess (2718) 14S
3 draw Tuy_Tam (2680) hungchess (2720) 15S
4 draw Cafefe (2556) hungchess (2730) 23S
5 draw DamMe (2761) hungchess (2729) 23S
6 draw MuaBui (2777) hungchess (2726) 36S
7 draw MuaBui (2780) hungchess (2723) 38S
8 lose Phao_KuTom (2794) hungchess (2752) 65S
9 lose Coolx (2843) hungchess (2780) 172S
10 draw Phao_KuTom (2808) hungchess (2779) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungchess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames