hungba_hn
Cờ nhanh: 2700 W108D2L0
Cờ chậm: 2770 W91D163L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hungba_hn (2752) Denpond (2521) 48S
2 win hungba_hn (2731) TayDuKy (2560) 135S
3 win hungba_hn (2713) poppee (2478) 40S
4 draw hungba_hn (2710) erwinrommel (2769) 6S
5 draw hungba_hn (2706) erwinrommel (2773) 76S
6 draw hungba_hn (2718) Denpond (2500) 32S
7 draw hungba_hn (2731) Denpond (2487) 30S
8 win hungba_hn (2714) Kim_Tra (2461) 49S
9 draw hungba_hn (2714) CuuVyHo (2708) 69S
10 win hungba_hn (2694) LenhDoiMang (2494) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungba_hn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames