hung_lehuy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2053 W8740D1476L7560)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hung_lehuy (2055) kem (1975) 89S
2 lose kem (1956) hung_lehuy (2074) 39S
3 lose hung_lehuy (2088) cssxdongthap (2133) 52S
4 lose Wittenberg (1972) hung_lehuy (2108) 92S
5 lose hung_lehuy (2129) Wittenberg (1951) 41S
6 lose hung_lehuy (2146) hung_sim2 (2096) 47S
7 lose hung_sim2 (2078) hung_lehuy (2164) 32S
8 lose KAFU (2087) hung_lehuy (2182) 47S
9 win BeHappy12142 (2142) hung_lehuy (2167) 52S
10 lose hung_lehuy (2184) BeHappy12142 (2125) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_lehuy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames