ht_kydao107
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 2134 W1133D268L993)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ht_kydao107 (2153) bandoi_co_vn (2033) 32S
2 win ht_kydao107 (2136) chetvedau (2200) 43S
3 lose ht_kydao107 (2151) thichgaito (2174) 24S
4 lose ht_kydao107 (2167) thichgaito (2158) 25S
5 lose tambatcuu (2268) ht_kydao107 (2180) 31S
6 win duylinh2103 (2202) ht_kydao107 (2163) 84S
7 lose ht_kydao107 (2178) zcj (2203) 30S
8 lose ht_kydao107 (2194) zcj (2187) 39S
9 lose Doksuri (2325) ht_kydao107 (2219) 36S
10 lose VC_VTQ (2450) ht_kydao107 (2238) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ht_kydao107, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames