hojby
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1598 W747D36L808)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose caubi5555 (1553) hojby (1615) 35S
2 win hojby (1600) caubi5555 (1568) 21S
3 lose minhthong01 (1631) hojby (1615) 22S
4 lose hojby (1631) minhthong01 (1615) 28S
5 lose dangvanminh (1669) hojby (1646) 11S
6 lose hojby (1662) dangvanminh (1653) 29S
7 lose hojby (1676) DPMN (1741) 18S
8 win hojby (1664) hrqmb (1555) 32S
9 win hojby (1648) kuan333 (1649) 24S
10 lose hojby (1665) kuan333 (1632) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hojby, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames