hogiao
Cờ nhanh: 1596 W6329D375L6203
Cờ chậm: 1405 W19D2L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Suredie (1481) hogiao (1616) 52F
2 win Suredie (1493) hogiao (1604) 71F
3 lose softgame (1628) hogiao (1619) 73F
4 lose victoryxema (1610) hogiao (1635) 34F
5 lose victoryxema (1593) hogiao (1652) 56F
6 win hogiao (1637) win3891 (1614) 59F
7 win win3891 (1630) hogiao (1621) 35F
8 win danhtrandk04 (1629) hogiao (1605) 36F
9 win quipp (1493) hogiao (1593) 29F
10 win quipp (1506) hogiao (1580) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hogiao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames