hoe
Cờ nhanh: 1610 W16498D1080L14845
Cờ chậm: 1520 W3D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoe (1626) ntrongm (1615) 21F
2 lose hoe (1641) lema (1665) 16F
3 win john123654 (1594) hoe (1626) 17F
4 win hoe (1610) john123654 (1610) 16F
5 lose hoe (1626) ntrongm (1599) 33F
6 lose hoe (1641) HSBCbank (1643) 14F
7 lose hoe (1656) dannyzhang (1676) 14F
8 draw xone (1601) hoe (1657) 63F
9 win hoe (1642) xone (1616) 32F
10 lose hanphu (1726) hoe (1655) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames