hocco90
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1923 W1317D292L1014)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ongngoainhim (1838) hocco90 (1910) 33S
2 draw hocco90 (1912) ongngoainhim (1836) 78S
3 lose taovachet (1736) hocco90 (1933) 42S
4 win hocco90 (1923) taovachet (1746) 34S
5 win caphemayngan (1907) hocco90 (1907) 19S
6 lose songvanxobo (2091) hocco90 (1929) 29S
7 lose hocco90 (1947) thanthoai82 (1876) 43S
8 lose hocco90 (1984) venommancer (1888) 46S
9 win dtnt2xt (1808) hocco90 (1962) 53S
10 draw canada (1853) hocco90 (1969) 100S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hocco90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames