hoc_SW
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1716 W72D28L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tuan9hndb9 (1683) hoc_SW (1717) 33S
2 win hoc_SW (1702) tuan9hndb9 (1698) 28S
3 lose huongngo (1649) hoc_SW (1720) 8S
4 win huongngo (1663) hoc_SW (1706) 32S
5 lose congcong (1694) hoc_SW (1722) 4S
6 win humblechess (1746) hoc_SW (1705) 22S
7 lose momeng (1753) hoc_SW (1719) 1S
8 lose TamHoang (1690) hoc_SW (1736) 16S
9 win TamHoang (1705) hoc_SW (1721) 29S
10 win giangpm (1604) hoc_SW (1709) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoc_SW, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames