hoasingheo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2389 W103D36L50)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MinhTrng (2429) hoasingheo (2353) 28S
2 lose Ninja_trolai (2458) hoasingheo (2380) 38S
3 draw Hoaianh (2197) hoasingheo (2391) 37S
4 lose hoasingheo (2419) Cotan19 (2472) 34S
5 win NySucCauHay (2197) hoasingheo (2399) 44S
6 win thiengmacong (2360) hoasingheo (2368) 39S
7 lose conloc2019 (2468) hoasingheo (2395) 42S
8 lose conloc2019 (2397) hoasingheo (2428) 78S
9 win vit_day (2224) hoasingheo (2407) 40S
10 win Giaitri62 (2292) hoasingheo (2381) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoasingheo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames