hoasingheo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2434 W97D35L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ngocthanh01 (2208) hoasingheo (2415) 31S
2 lose hoasingheo (2441) DonPhuong (2537) 51S
3 draw hoasingheo (2438) Su30_MK2 (2500) 21S
4 win hoasingheo (2415) vit_day (2280) 11S
5 win DuongND (2314) hoasingheo (2388) 38S
6 lose Arcobaleno (2367) hoasingheo (2423) 20S
7 lose CuuVyHo (2586) hoasingheo (2434) 33S
8 lose hoasingheo (2446) CuuVyHo (2574) 62S
9 draw hoasingheo (2459) DietChuot (1779) 7S
10 lose hoasingheo (2475) GTR (2471) 4S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoasingheo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames