hoantalo
Cờ nhanh: 1971 W635D36L644
Cờ chậm: 1703 W17D1L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoantalo (1989) suker (1910) 31F
2 lose duckiller11 (2167) hoantalo (2028) 30F
3 lose thach2010 (2113) hoantalo (2059) 16F
4 lose hoantalo (2074) thach2010 (2098) 24F
5 draw duckiller11 (2107) hoantalo (2072) 96F
6 draw duckiller11 (2109) hoantalo (2070) 31F
7 lose hoantalo (2099) vivitran (2189) 39F
8 lose vivitran (2175) hoantalo (2113) 27F
9 win hoantalo (2104) ducluyen (1891) 23F
10 lose caothang (2190) hoantalo (2132) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoantalo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames