hoangthien42
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1945 W549D64L400)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DucTrong (1754) hoangthien42 (1967) 18S
2 win hoangthien42 (1955) my_hang (1846) 29S
3 lose my_hang (1826) hoangthien42 (1975) 44S
4 lose hoangthien42 (1994) Thethief22 (1893) 53S
5 draw Thethief22 (1890) hoangthien42 (1997) 60S
6 lose Vienls (1922) hoangthien42 (2015) 39S
7 win Vienls (1935) hoangthien42 (2002) 42S
8 lose comay_hen (1917) hoangthien42 (2021) 26S
9 win anhq (1978) hoangthien42 (2006) 35S
10 win Bay_Tran623 (1879) hoangthien42 (1994) 91S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangthien42, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames