hoanghaisve
Cờ nhanh: 2138 W104D4L53
Cờ chậm: 1691 W1041D181L1253)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jerry_jerry (1916) hoanghaisve (1710) 55S
2 lose hoanghaisve (1733) BivhhA72 (1871) 20S
3 lose hoanghaisve (1764) mtmt408 (1770) 37S
4 win hoanghaisve (1716) hoaian (2007) 33S
5 lose hoanghaisve (1728) Anh_Tee_Em (1859) 24S
6 win hoanghaisve (1708) chaudavoi (1862) 58S
7 win hoanghaisve (1687) thanks (1870) 34S
8 win Phongp12 (1853) hoanghaisve (1666) 19S
9 draw Emratyeu (1729) hoanghaisve (1665) 76S
10 lose Chi25tan (1711) hoanghaisve (1696) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoanghaisve, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames