hoanghaisve
Cờ nhanh: 2138 W104D4L53
Cờ chậm: 1761 W953D165L1139)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose backhanh_hn (1836) hoanghaisve (1790) 28S
2 draw backhanh_hn (1839) hoanghaisve (1787) 37S
3 lose Goldentiger (1848) hoanghaisve (1801) 16S
4 lose hoanghaisve (1819) freedonuts (2060) 39S
5 lose levantien (1748) hoanghaisve (1837) 73S
6 lose trancalvinly (1734) hoanghaisve (1877) 28S
7 lose bepatient (1939) hoanghaisve (1906) 21S
8 lose hoanghaisve (1949) M16 (1755) 48S
9 win garaoto (1901) hoanghaisve (1935) 25S
10 lose hoanghaisve (1953) garaoto (1883) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoanghaisve, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames