hoanghai09
Cờ nhanh: 1846 W473D55L461
Cờ chậm: 2124 W1897D381L1659)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoanghai09 (2143) conmeoden (2033) 34S
2 lose anhson2017 (1966) hoanghai09 (2164) 23S
3 win hoanghai09 (2148) bopnam (2163) 31S
4 win HKU (2054) hoanghai09 (2135) 65S
5 lose hoanghai09 (2154) HKU (2035) 43S
6 lose hoanghai09 (2182) Vui_la_chinh (2239) 117S
7 lose tears (1988) hoanghai09 (2204) 106S
8 win hoanghai09 (2194) tears (1998) 30S
9 lose hoanghai09 (2212) mjukilo (2129) 25S
10 win hoanghai09 (2196) anhhatau (2219) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoanghai09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames