hoangdehen
Cờ nhanh: 1659 W1155D51L1235
Cờ chậm: 1663 W488D24L535)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose manhhuyen82 (1696) hoangdehen (1674) 27F
2 win Denthui (1717) hoangdehen (1657) 43F
3 win Denthui (1735) hoangdehen (1639) 40F
4 win Jenny (1590) hoangdehen (1625) 57F
5 win Jenny (1629) hoangdehen (1609) 50F
6 win conem (1577) hoangdehen (1594) 16F
7 lose puyi (1626) hoangdehen (1609) 34F
8 win hoangdehen (1592) puyi (1643) 29F
9 win hoangdehen (1576) xaque123 (1598) 48F
10 lose rainfield (1703) hoangdehen (1588) 58F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangdehen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames