hoang_jp
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1682 W9284D1585L8941)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoang_jp (1698) Solothurn62 (1698) 81S
2 win Solothurn62 (1715) hoang_jp (1681) 34S
3 win Ko (1657) hoang_jp (1666) 26S
4 lose hoang_jp (1683) Ko (1640) 61S
5 lose hoang_jp (1697) Hopduc (1754) 33S
6 lose Hopduc (1739) hoang_jp (1712) 33S
7 win hoang_jp (1698) michael (1638) 46S
8 lose michael (1620) hoang_jp (1716) 49S
9 lose hoang_jp (1730) vinhvan (1786) 26S
10 lose huongngo (1726) hoang_jp (1746) 73S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoang_jp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames