hoamai65
Cờ nhanh: 1444 W21D1L27
Cờ chậm: 1534 W8163D590L8660)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoamai65 (1520) PhND78 (1475) 26S
2 win PhND78 (1490) hoamai65 (1505) 36S
3 win hoamai65 (1489) Dungvinh (1492) 30S
4 win Dungvinh (1509) hoamai65 (1472) 37S
5 win hoamai65 (1457) xaich (1432) 32S
6 win xaich (1448) hoamai65 (1441) 75S
7 lose hoamai65 (1455) MinhN2 (1515) 27S
8 lose MinhN2 (1500) hoamai65 (1470) 33S
9 win hoamai65 (1455) THCM_97 (1454) 23S
10 lose PhND78 (1521) hoamai65 (1469) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoamai65, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames