hoadona
Cờ nhanh: 1881 W35D4L13
Cờ chậm: 1710 W16D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose XnomercyX (1769) hoadona (1900) 3F
2 win hoadona (1887) tvdong2021 (1817) 27F
3 win tvdong2021 (1831) hoadona (1873) 35F
4 lose vanthuy61 (1920) hoadona (1888) 23F
5 win hoadona (1691) Hengky (1809) 74S
6 win Trihuynh (1644) hoadona (1676) 39S
7 win hoadona (1661) Buingocxin (1648) 53S
8 win thichgaito (1692) hoadona (1644) 1S
9 lose dinhvudb (1720) hoadona (1658) 33S
10 lose Blue23 (1934) hoadona (1903) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoadona, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames