hoabanglang
Cờ nhanh: 1900 W51D6L27
Cờ chậm: 1636 W8D2L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoabanglang (1915) badskill (1927) 24F
2 lose hdan (1871) hoabanglang (1932) 27F
3 win Chandai (1731) hoabanglang (1922) 26F
4 lose hoabanglang (1650) bakia (1600) 1S
5 win Tichlich (1689) hoabanglang (1636) 15S
6 win thangantrom (1630) hoabanglang (1620) 33S
7 win vivu123 (1854) hoabanglang (1870) 29F
8 win vivu123 (1870) hoabanglang (1854) 22F
9 win tudanphan947 (1587) hoabanglang (1605) 27S
10 lose hoabanglang (1874) kientinh (1715) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoabanglang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames