hetay1
Cờ nhanh: 1522 W5D0L3
Cờ chậm: 1612 W8550D1041L7488)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win manhha1958 (1536) hetay1 (1598) 49S
2 lose hetay1 (1617) hoangnghi (1507) 47S
3 lose hetay1 (1637) hoangnghi (1487) 40S
4 win hetay1 (1600) AAhUi (1691) 28S
5 lose AAhUi (1662) hetay1 (1629) 84S
6 lose hetay1 (1663) AAhUi (1628) 34S
7 draw hetay1 (1662) toni99 (1726) 76S
8 lose toni99 (1712) hetay1 (1676) 62S
9 lose hetay1 (1696) hu626 (1554) 55S
10 lose hu626 (1533) hetay1 (1717) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hetay1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames