hello2020
Cờ nhanh: 1896 W1042D154L1041
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Xula712 (1849) hello2020 (1866) 21F
2 win hunggia_uk (1947) hello2020 (1847) 37F
3 lose susi_2012 (2072) hello2020 (1856) 46F
4 win hello2020 (1838) khai282 (1921) 26F
5 win khai282 (1940) hello2020 (1819) 34F
6 win hello2020 (1799) funn6 (1934) 25F
7 lose nghaiquang (1997) hello2020 (1809) 21F
8 lose ChoiKhong (1869) hello2020 (1823) 24F
9 win BlackApril75 (1875) hello2020 (1805) 44F
10 lose hello2020 (1821) Tony_Killer (1793) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hello2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames