haythua
Cờ nhanh: 1419 W525D35L571
Cờ chậm: 1536 W756D99L814)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose haythua (1384) phamngoctu (1376) 43F
2 lose phamngoctu (1359) haythua (1401) 30F
3 lose win3891 (1418) haythua (1416) 36F
4 lose haythua (1374) phuonglv0433 (1497) 33F
5 lose phuonglv0433 (1484) haythua (1387) 47F
6 lose Diemthoan (1463) haythua (1401) 35F
7 lose haythua (1415) Diemthoan (1449) 30F
8 win bahiep (1375) haythua (1400) 48F
9 lose haythua (1383) andi (1582) 72F
10 lose andi (1572) haythua (1393) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haythua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames