haythua
Cờ nhanh: 1446 W806D56L872
Cờ chậm: 1536 W757D99L815)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zfyuca (1659) haythua (1456) 33F
2 lose haythua (1468) haianhbebe (1569) 40F
3 win haianhbebe (1589) haythua (1448) 51F
4 lose haythua (1462) bat6 (1508) 89F
5 lose anthony12 (1444) haythua (1479) 27F
6 win haythua (1464) anthony12 (1459) 47F
7 win xatrung (1549) haythua (1520) 22S
8 lose haythua (1536) xatrung (1533) 29S
9 win lambieng (1480) haythua (1447) 45F
10 win haythua (1430) lo_van_son (1467) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haythua, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames