hattieu01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2049 W175D35L135)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Truongpt (1989) hattieu01 (2067) 57S
2 draw hattieu01 (2069) Truongpt (1987) 42S
3 win haitn_23 (2085) hattieu01 (2053) 27S
4 lose hattieu01 (2069) haitn_23 (2069) 19S
5 win hattieu01 (2057) Popiye (1927) 35S
6 win evan (1954) hattieu01 (2047) 33S
7 win hattieu01 (2036) evan (1965) 26S
8 win hattieu01 (2025) tears (1886) 48S
9 lose tears (1865) hattieu01 (2046) 27S
10 lose hattieu01 (2059) LongTran6 (2156) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hattieu01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames