hanh2415
Cờ nhanh: 1777 W111D10L101
Cờ chậm: 2025 W3851D1062L3590)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hanh2415 (2028) Lenh_Xe_Xac (1928) 53S
2 draw Lenh_Xe_Xac (1925) hanh2415 (2031) 41S
3 lose hanh2415 (2047) kinhphuyen (2041) 68S
4 win kentk (2072) hanh2415 (2030) 42S
5 lose hanh2415 (2045) kentk (2057) 47S
6 win machano (2065) hanh2415 (2028) 28S
7 win hanh2415 (2018) Bibembem (1840) 21S
8 win Bibembem (1851) hanh2415 (2007) 27S
9 win hanh2415 (1990) Tommy0 (2026) 21S
10 win hanh2415 (1973) Hong_1955 (2012) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanh2415, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames