hanh2415
Cờ nhanh: 1777 W111D10L101
Cờ chậm: 1916 W4540D1247L4247)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hanh2415 (1900) beckbremen (1901) 30S
2 lose bangoc8 (1979) hanh2415 (1913) 37S
3 win hanh2415 (1895) quehuongvn (1982) 41S
4 lose Coabc (2002) hanh2415 (1908) 34S
5 win langcoc2021 (1889) hanh2415 (1893) 67S
6 win hanh2415 (1873) fee (2022) 43S
7 win fee (2043) hanh2415 (1852) 54S
8 lose vn1269 (1971) hanh2415 (1864) 32S
9 win hanh2415 (1848) TDT10521 (1858) 25S
10 lose TDT10521 (1842) hanh2415 (1864) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanh2415, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames