hamvui77
Cờ nhanh: 1539 W45D2L42
Cờ chậm: 1880 W5185D469L5085)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cothe52 (1759) hamvui77 (1868) 41S
2 win alex80 (1814) hamvui77 (1854) 38S
3 win hamvui77 (1838) puongngoc01 (1854) 46S
4 lose shunz (1939) hamvui77 (1851) 28S
5 lose monkey52 (1533) hamvui77 (1555) 20F
6 win hamvui77 (1543) fastfun (1411) 27F
7 lose hamvui77 (1556) vanthuy61 (1649) 26F
8 win Fiercetiger1 (1800) hamvui77 (1837) 39S
9 win hamvui77 (1822) Fiercetiger1 (1815) 38S
10 lose hamvui77 (1833) hungraussti (1978) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hamvui77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames