hamvui77
Cờ nhanh: 1700 W195D7L179
Cờ chậm: 1877 W8372D873L8220)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw KW2007 (1806) hamvui77 (1879) 34S
2 win onghai11 (1735) hamvui77 (1855) 23S
3 lose hamvui77 (1867) tomhi12 (1991) 24S
4 lose ldtrong (1767) hamvui77 (1907) 52S
5 win Hung1107 (1749) hamvui77 (1896) 30S
6 win A_hi_hi (1794) hamvui77 (1883) 18S
7 draw hamvui77 (1883) duyhai1969 (1911) 55S
8 win sontran1970 (1743) hamvui77 (1871) 57S
9 win crAzicow (1899) hamvui77 (1854) 58S
10 draw mousedeer (1934) hamvui77 (1852) 117S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hamvui77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames