hamvui77
Cờ nhanh: 1580 W78D2L74
Cờ chậm: 1708 W6235D585L6152)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win redwine (1671) hamvui77 (1693) 71S
2 lose hamvui77 (1707) Tranhoa (1748) 50S
3 win hamvui77 (1687) cyoudatu (1840) 12S
4 win toyota2000 (1631) hamvui77 (1673) 1S
5 win toyota2000 (1646) hamvui77 (1658) 75S
6 lose hoctro (1668) hamvui77 (1674) 22S
7 lose LD83LS (1666) hamvui77 (1690) 17S
8 lose crAzicow (1783) hamvui77 (1703) 51S
9 lose vantrieu_42 (1757) hamvui77 (1717) 24S
10 lose Teomap (1730) hamvui77 (1733) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hamvui77, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames