hamvui06
Cờ nhanh: 2087 W721D59L512
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win autopia (1941) hamvui06 (2076) 26F
2 win quangtuyen65 (1901) hamvui06 (2065) 1F
3 lose nghaiquang (2012) hamvui06 (2083) 42F
4 win nghaiquang (2026) hamvui06 (2069) 17F
5 lose kk92 (2219) hamvui06 (2080) 36F
6 lose WuHan (2106) hamvui06 (2095) 34F
7 lose WuHan (2090) hamvui06 (2111) 31F
8 lose sontay (2110) hamvui06 (2127) 26F
9 win sontay (2126) hamvui06 (2111) 35F
10 lose viet_100 (1917) hamvui06 (2133) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hamvui06, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames