halfbread23
Cờ nhanh: 2436 W74D10L16
Cờ chậm: 2656 W86D86L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ThePun (2703) halfbread23 (2654) 35S
2 draw Tuy_Tam (2645) halfbread23 (2654) 49S
3 draw Tuy_Tam (2645) halfbread23 (2654) 24S
4 draw halfbread23 (2650) doisuonggio (2724) 110S
5 draw halfbread23 (2645) doisuonggio (2729) 122S
6 draw halfbread23 (2645) cbtnk01 (2629) 88S
7 draw halfbread23 (2645) cbtnk01 (2629) 114S
8 draw halfbread23 (2646) cbtnk01 (2628) 89S
9 draw halfbread23 (2647) cbtnk01 (2627) 108S
10 win halfbread23 (2619) leminhphong (2558) 86S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by halfbread23, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames