haidang09
Cờ nhanh: 1412 W1310D26L1621
Cờ chậm: 1468 W0D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win erdao (1509) haidang09 (1393) 27F
2 lose skchow01 (1363) haidang09 (1380) 17F
3 lose haidang09 (1393) Truongtai (1481) 19F
4 lose Truongtai (1467) haidang09 (1407) 20F
5 win haidang09 (1388) hoangviet200 (1503) 14F
6 lose Garylp333 (1435) haidang09 (1403) 37F
7 lose Garylp333 (1419) haidang09 (1419) 45F
8 lose haidang09 (1434) williamgoh (1450) 57F
9 lose hamchoi_2020 (1394) haidang09 (1451) 33F
10 win haidang09 (1436) hamchoi_2020 (1409) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haidang09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames