hackbegin
Cờ nhanh: 1736 W2933D96L2705
Cờ chậm: 1888 W1757D188L1525)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hackbegin (1724) HB6 (1610) 25F
2 win HB6 (1623) hackbegin (1711) 20F
3 lose hackbegin (1724) Hailua_ha (1803) 29F
4 lose hackbegin (1738) Hailua_ha (1789) 46F
5 win lakhe (1541) hackbegin (1728) 41F
6 win hackbegin (1717) lakhe (1552) 22F
7 lose hackbegin (1731) phat123 (1768) 21F
8 lose phat123 (1753) hackbegin (1746) 24F
9 lose hackbegin (1763) duylang (1709) 53F
10 lose hackbegin (1781) profi (1683) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hackbegin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames