hackbegin
Cờ nhanh: 1546 W629D21L586
Cờ chậm: 1942 W1447D145L1245)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hackbegin (1928) trinhgia123 (1879) 25S
2 lose prettygirldd (1578) hackbegin (1561) 44F
3 lose hackbegin (1577) prettygirldd (1562) 38F
4 win hackbegin (1564) kkk555 (1473) 27F
5 lose ccwin54 (1510) hackbegin (1582) 62F
6 win hackbegin (1568) ccwin54 (1524) 68F
7 win hackbegin (1550) vitmai (1623) 45F
8 win namcam666 (1487) hackbegin (1536) 17F
9 lose hackbegin (1552) nguyetthach7 (1527) 31F
10 lose nguyetthach7 (1510) hackbegin (1569) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hackbegin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames