ha_chay
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1885 W580D180L465)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Kill_bill1 (2007) ha_chay (1897) 25S
2 lose ha_chay (1910) Kill_bill1 (1994) 33S
3 win LuaDuong (1792) ha_chay (1898) 88S
4 win ha_chay (1886) covit513 (1783) 44S
5 win covit513 (1796) ha_chay (1873) 46S
6 win ha_chay (1857) Vua_tuongky (1887) 30S
7 win Vua_tuongky (1904) ha_chay (1840) 33S
8 win chotbilut (1903) ha_chay (1822) 46S
9 lose okbuy (1840) ha_chay (1837) 35S
10 lose ha_chay (1851) ngoccan (1889) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ha_chay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames