ha2021
Cờ nhanh: 1713 W1555D44L1467
Cờ chậm: 1617 W11D1L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ha2021 (1696) sb777 (1741) 32F
2 lose sb777 (1726) ha2021 (1711) 43F
3 win ha2021 (1696) Khoa_satthu1 (1692) 24F
4 win HOANGHON2020 (1697) ha2021 (1680) 43F
5 lose Vukhactu63 (1728) ha2021 (1694) 44F
6 win yumiko (1692) ha2021 (1678) 26F
7 win luckyluke2 (1598) ha2021 (1665) 14F
8 win tuongkiller (1641) ha2021 (1650) 21F
9 win ha2021 (1634) tuongkiller (1657) 41F
10 win lek8430 (1644) ha2021 (1618) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ha2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames