ha123
Cờ nhanh: 1885 W19688D926L21467
Cờ chậm: 1568 W6D1L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ha123 (1868) kindaichi84 (1927) 40F
2 lose kindaichi84 (1912) ha123 (1883) 53F
3 win thancocom (1880) ha123 (1867) 49F
4 win kimoanh85 (1856) ha123 (1851) 32F
5 lose ha123 (1867) kimoanh85 (1840) 74F
6 win ha123 (1853) hoangdv25 (1808) 57F
7 win anhai (1834) ha123 (1838) 42F
8 win ha123 (1823) saugia (1792) 20F
9 win ha123 (1805) moon180 (1893) 54F
10 win ha123 (1792) chutuoc (1707) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ha123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames