h2so3
Cờ nhanh: 1878 W102D8L76
Cờ chậm: 1736 W85D12L75)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TranTuanyt (1680) h2so3 (1754) 40S
2 win h2so3 (1740) TranTuanyt (1694) 36S
3 win future_neoo (1808) h2so3 (1864) 52F
4 win h2so3 (1849) future_neoo (1823) 62F
5 win myfarmer (1744) h2so3 (1836) 9F
6 win h2so3 (1823) myfarmer (1757) 28F
7 win h2so3 (1808) hiennhan_75 (1788) 10F
8 win h2so3 (1794) mikefong (1749) 32F
9 win h2so3 (1726) dausi108 (1672) 52S
10 win dausi108 (1687) h2so3 (1711) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by h2so3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames