guyen
Cờ nhanh: 2234 W1286D77L1203
Cờ chậm: 2224 W120D22L67)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win belien30 (2417) guyen (2213) 29F
2 lose guyen (2223) belien30 (2407) 6F
3 win vubach (2128) guyen (2210) 24F
4 win guyen (2194) vodanh8612 (2198) 13F
5 lose guyen (2210) vodanh8612 (2182) 32F
6 lose Wander9s (2074) guyen (2230) 32F
7 win guyen (2218) Wander9s (2086) 24F
8 win guyen (2207) dangthanh72 (2041) 31F
9 win guyen (2196) dangthanh72 (2052) 30F
10 lose guyen (2215) RockitUp (2102) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by guyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames