grandfighter
Cờ nhanh: 1416 W1729D24L2534
Cờ chậm: 1813 W85D2L73)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose grandfighter (1407) thanhvitry1 (1467) 33F
2 lose thanhvitry1 (1452) grandfighter (1422) 32F
3 lose hipximu (1526) grandfighter (1435) 29F
4 lose grandfighter (1449) hipximu (1512) 27F
5 lose haivn67 (1528) grandfighter (1462) 27F
6 lose grandfighter (1476) haivn67 (1514) 18F
7 lose minhhoa3 (1484) grandfighter (1492) 27F
8 win grandfighter (1475) xyzz (1508) 25F
9 lose VuMinhKhanh (1490) grandfighter (1491) 26F
10 lose grandfighter (1508) VuMinhKhanh (1473) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by grandfighter, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames