goodlife0
Cờ nhanh: 1823 W237D7L181
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win goodlife0 (1809) johnchow2013 (1751) 40F
2 win johnchow2013 (1766) goodlife0 (1794) 37F
3 lose rongls (1760) goodlife0 (1811) 30F
4 draw goodlife0 (1812) rongls (1759) 39F
5 lose goodlife0 (1822) vuaco1 (1994) 10F
6 win whatup (1620) goodlife0 (1812) 33F
7 win goodlife0 (1802) whatup (1630) 22F
8 win Andy20161974 (1663) goodlife0 (1790) 38F
9 lose supery (1790) goodlife0 (1806) 21F
10 lose justin_t (1770) goodlife0 (1823) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by goodlife0, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames