goodboy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1616 W339D27L353)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose goodboy (1647) minhfic2 (1652) 29S
2 win goodboy (1626) amam (1446) 1S
3 lose goodboy (1650) gtwinds (1768) 23S
4 draw tuan0902454 (1781) goodboy (1642) 47S
5 win goodboy (1620) tuandongtho (1460) 29S
6 draw goodboy (1621) hoantrinh (1595) 114S
7 lose Quocthien (1545) goodboy (1659) 65S
8 win goodboy (1631) Quocthien (1573) 29S
9 lose goodboy (1633) fallingrain (1538) 37S
10 win goodboy (1613) st_luis (1425) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by goodboy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames