gold
Cờ nhanh: 2223 W4816D364L4913
Cờ chậm: 2001 W196D25L154)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gold (2210) TaKimAn (2135) 43F
2 win VietPride09 (2144) gold (2181) 48F
3 lose gold (2199) Mike2 (2101) 61F
4 win ihren (2245) gold (2163) 50F
5 lose gold (2180) SeaEagle (2117) 53F
6 lose gold (2193) Counting (2284) 23F
7 win eggking (2326) gold (2173) 33F
8 win gold (2157) canhwordcom (2166) 20F
9 win gold (2142) thuanuaroi11 (2141) 59F
10 lose gold (2159) tuthanxam (2117) 53F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gold, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames