gietvit
Cờ nhanh: 2144 W120D4L66
Cờ chậm: 1525 W2D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win paul73 (2255) gietvit (2125) 41F
2 lose gietvit (2137) paul73 (2243) 42F
3 win bolero9339 (2033) gietvit (2124) 66F
4 lose gietvit (2143) bolero9339 (2014) 71F
5 win gietvit (2132) tai59 (1976) 37F
6 win qnd (2063) gietvit (2118) 13F
7 lose gietvit (2136) qnd (2045) 25F
8 lose gietvit (2152) ktnboy (2138) 40F
9 win gietvit (2139) weiwillywang (2072) 30F
10 lose hngtng54 (2040) gietvit (2158) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gietvit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames