gietvit
Cờ nhanh: 2011 W68D1L30
Cờ chậm: 1525 W2D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hollandkid (2072) gietvit (2041) 25F
2 lose titi (1920) gietvit (2061) 32F
3 win gietvit (2049) titi (1932) 28F
4 win gietvit (2015) Ha2006 (2053) 29F
5 win TM3MT (2019) gietvit (1981) 44F
6 lose gietvit (2025) cuti12 (1811) 47F
7 win gietvit (2009) Master4ever (2037) 51F
8 lose doinichroi (1986) gietvit (2026) 24F
9 lose gietvit (2044) doinichroi (1968) 50F
10 win gietvit (2029) duckiller11 (2019) 79F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gietvit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames