giao_luu2000
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1571 W127D7L84)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HanhNg76 (1438) giao_luu2000 (1591) 30S
2 draw yjing (1385) giao_luu2000 (1597) 129S
3 win giao_luu2000 (1587) yjing (1395) 56S
4 win giao_luu2000 (1572) Wu (1542) 62S
5 lose Wu (1524) giao_luu2000 (1590) 40S
6 lose trandinhba (1421) giao_luu2000 (1611) 22S
7 win giao_luu2000 (1600) trandinhba (1432) 36S
8 lose cuong07304 (1402) giao_luu2000 (1622) 7S
9 win giao_luu2000 (1608) BenLuengB (1559) 76S
10 win HanhNg76 (1387) giao_luu2000 (1599) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by giao_luu2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames