giahan2015
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1576 W860D92L947)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose giahan2015 (1594) phanthiet95 (1521) 30S
2 lose giahan2015 (1611) luongvannhu (1573) 20S
3 lose giahan2015 (1627) quytienlen (1606) 32S
4 lose giahan2015 (1642) trandinhanh (1646) 55S
5 lose giahan2015 (1654) ahkowteoh38 (1769) 21S
6 win giahan2015 (1636) tungnt21 (1713) 29S
7 lose thanhphong68 (1681) giahan2015 (1651) 47S
8 lose giahan2015 (1667) thanhphong68 (1665) 32S
9 lose giahan2015 (1686) Thichhochoi (1583) 27S
10 lose cuticuteo (1716) giahan2015 (1701) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by giahan2015, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames